The Thai Cuisine Nha Trang

Địa chỉ: Đường số 8, Khu Đô thị Hà Quang 2, TP Nha Trang