The Thai Cuisine Đà Nẵng – Hồ Nghinh

Địa chỉ: 107 Hồ Nghinh, TP Đà Nẵng.

Hotline: 077 262 7799