The Thai Cuisine Đà Lạt

Địa chỉ: 74 Yersin, phường 10, TP Đà Lạt.

Hotline: 077 282 7799